Home Contact

Kết quả tìm kiếm cho: Bút Waterman Exception Sterling Silver BP. Bật thầy văn hoá viết

tôi 531254 không 395345 là 333510 anh 326791 có 226105 của...
...52125 n 51746 lại 51404 chúng tôi 50787 cũng 50548 khi 49712 nghĩ 49456...ở lại 4430 dù 4423 bà ấy 4417 hoàn toàn 4403 viết 4394 chọn 4386 phía 4375...3789 thầy 3771 đâ 3766 yêu cầu 3757 ngày mai 3744 cố gắng 3727 bé 3722...rio 251 kick 251 lăn 251 saruman 251 văn hóa 251 vali 251 gối 251 giống hệt  ...  » https://raw.githubusercontent.com/garfieldnate/vi_experiments/master/opensubs_word_list/opensubs_unigrams.txt

#NUM# 3820591 là 2337705 một 1872771 và 1645334 của...
...lực lượng 47433 thổ 46246 viết 46211 de 45029 đạt 45006 tham gia 44993 c...tuyến 21533 cộng hòa 21501 văn hóa 21482 ngoài ra 21428 nhận 21400 tốt...mục tiêu 14842 ốc biển 14806 n 14785 tồn tại 14779 thi đấu 14754 quần đảo...tự trị 6539 nổi bật 6534 đến ngày 6534 texas 6530 st 6516 chuyên 6515 lương ...  » https://raw.githubusercontent.com/garfieldnate/vi_experiments/master/wiki_word_list/wikipedia_unigrams.txt

bài học iii cách xử lý những cuốn tiếp thị giáo khoa thƣ
nền văn hóa Anglo/Mỹ không phải là nền văn hóa mẹ đẻ. Giáo sƣ ƣa...nhà văn Dan Brown) đã đƣợc chính tác giả xem nhƣ là hai quyển tiểu thuyết giật gân.  » https://nhatbook.com/wp-content/uploads/2019/08/nhatbook-Nhung-chieu-tiep-thi-nguoc-doi-Stephen-Brown-2014.pdf

tôi 479988 không 436425 anh 314792 là 304467 có 300538 ta...
...máy 12170 đánh 12127 giống 12117 trai 12104 vị 12046 n 12038 kia 12005...tù 4295 dự 4293 rượu 4290 giáo 4279 dối 4273 viết 4266 thiết 4246 đọc 4243...trị 3725 kiểu 3721 đầy 3704 thầy 3683 thuyền 3677 bức 3656 phi 3654 mong...3194 đuổi 3193 lịch 3190 dành 3174 tổng 3172 hóa 3172 ly 3172 ngăn 3145 ...  » https://raw.githubusercontent.com/hermitdave/FrequencyWords/master/content/2016/vi/vi_50k.txt

FB Home